การที่เราจะเริ่มต้นวางแผนกลยุทธ์ Digital Marketing ได้ นอกเหนือจากทักษะ หรือ Skill ต่าง ๆ ที่เราควรจะต้องมี ไม่ว่าจะเป็น Soft Skill และ Hard Skill สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Mindset นั่นเอง เพราะการทำการตลาดในยุคดิจิทัลนี้แค่เพียงทักษะเพียงอย่างเดียวคงยังไม่พอ คุณต้องมีวิธีคิด หรือ Mindset ที่ดีและเหมาะสมด้วย อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการแข่งขันที่นับวันจะยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้นเรื่อย ๆ หากต้องการวางแผนกลยุทธ์ Digital Marketing ให้ประสบความสำเร็จ นักการตลาดดิจิทัลควรจะต้องมี Mindset เหล่านี้ 

1. บูรณาการทุกสื่อและทุกช่องทาง (Integrated) 

เพราะในชีวิตประจำวันของแต่ละคนไม่ได้อยู่ที่สื่อใดสื่อหนึ่งเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น ขณะเดินทางบางคนดูหนังฟังเพลงผ่าน YouTube บางคนเลื่อนฟีด Facebook Instagram หรือ Twitter ไปมา เมื่อมาถึงที่ทำงานคุยงานและคุยกับเพื่อนผ่าน Line หรือเช็ก E-Mail พอถึงช่วงบ่าย ๆ อาจจะเข้าเว็บไซต์ที่ชอบเพื่ออ่าน Content ที่สนใจ และค้นหาข้อมูลต่าง ๆ บน Google โดยที่ Customer Journey ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยก็ได้ ดังนั้นหากคุณต้องการวางแผนกลยุทธ์ Digital Marketing เพื่อให้เข้าถึงผู้คนในทุก ๆ สื่อและทุกช่องทาง หรือในแต่ละ Touchpoint คุณจะต้องบูรณาการมันเข้าด้วยกัน โดยอาจจะเริ่มต้นที่วัตถุประสงค์เดียวกัน แต่เลือกใช้ Content ที่แตกต่างกันตามบริบทของสื่อประเภทนั้น ๆ หรือเลือกช่องทางใดเป็นช่องทางหลักและช่องทางรองก็ได้ 

2. กล้าที่จะลงมือทำ (Doing) 

ไม่มีใครรู้ว่าทำ Digital Marketing แบบไหนถึงจะประสบความสำเร็จ เพราะการทำ Digital Marketing ไม่มีสูตรตายตัว คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าแคมเปญที่เราทำจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ต่อให้คุณคิดวางแผนกลยุทธ์ที่ดีที่สุดมาแค่ไหนก็ตาม แต่หากคุณไม่ลงมือทำก็ไม่มีวันรู้หรอกว่ามันจะประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเมื่อวางแผนแล้วต้องกล้าที่จะลงมือทำ โดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะล้มเหลว 

3. รู้จักวัดผลและแก้ไขปรับปรุงสม่ำเสมอ (Measure and Improve)

เอกลักษณ์ที่สำคัญของ Digital Marketing คือการที่มันสามารถวัดผลได้อย่างทันที เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำแคมเปญหรือทำ Content แบบไหนออกไปแล้ว คุณจะต้องวัดผลมันให้ได้ บางครั้งสิ่งที่เราเคยทำแล้วมันเวิร์คในอดีต อาจจะไม่เวิร์คในตอนนี้แล้วก็ได้ เพราะทุก ๆ สื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวเองอยู่สม่ำเสมอ เมื่อวัดผลแล้วมันไม่ดีหรือไม่เวิร์ค คุณก็ต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อย ๆ 

4. เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา (Learning) 

ในโลกยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่รวดเร็วตลอดเวลา คุณต้องเปิดใจและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการทำ Digital Marketing ใหม่ ๆ ไปจนถึงเรื่อง Data Analysis ต่าง ๆ เมื่อเรียนรู้แล้วต้องสามารถนำมาปรับใช้ให้ทันสถานการณ์จะดีที่สุด 

 Mindset ที่ดีจะช่วยทำให้คุณวางแผนกลยุทธ์ Digital Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่คุณบูรณาการทักษะที่คุณมีในทุก ๆ สื่อเข้าด้วยกัน กล้าที่จะลงมือทำตามแผนที่วางไว้ วัดผลเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงให้กลยุทธ์ของคุณทำงานได้ดีอยู่เสมอ และที่สำคัญคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่อาจจะช่วยทำให้กลยุทธ์ของคุณสมบูรณ์แบบและทันสมัยมากยิ่งขึ้น