ว่ากันว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งทักษะแห่งอนาคตที่มนุษย์เราจะต้องมี ซึ่งในการทำงานสาย Digital Marketing เอง ก็ถือได้ว่าทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Skill) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนทำงานในวงการนี้เลย เพราะนอกจากเราจะต้องทำงานกับเครื่องมือที่หลากหลาย และ Data จำนวนมหาศาลแล้ว ในเรื่องของการออกแบบ หรือ Design ต่าง ๆ ล้วนเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักที่เราจะต้องทำ โดยความคิดสร้างสรรค์ที่เราควรมีเป็นแบบไหนบ้างเราไปดูพร้อม ๆ กัน 

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำคอนเทนต์ 

งานหลักของการทำ Digital Marketing หนีไม่พ้นเรื่องการทำคอนเทนต์เลยก็ว่าได้ เพราะในทุก ๆ ช่องทาง หรือ Touch Point ล้วนต้องมีคอนเทนต์เป็นตัวเชื่อมกับลูกค้า ซึ่งเราควรต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา ออกแบบ และคิดค้นคอนเทนต์ที่สดใหม่ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ให้ได้มากที่สุด 

ทักษะความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 

เพราะเราจะต้องทำงานทำตลาดออนไลน์บนเครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งหากเราเข้าใจและรู้ลึกรู้จริงถึงการใช้งาน ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของเครื่องได้อย่างแจ่มแจ้ง เราจำเป็นต้องนำความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบที่เรามี นำแต่ละเครื่องมือมาเชื่อมร้อย จนกลายเป็นแคมเปญการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพได้ 

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา 

หลาย ๆ แคมเปญตลาดออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ ล้วนถูกพัฒนามาจาก Consumer Insight และปัญหาที่เกิดกับผู้บริโภค โดยเราสามารถนำทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหามาใช้ในการรับรู้และเข้าใจปัญหาของผู้บริโภค เพื่อให้ได้ Insight บางอย่างในการทำกิจกรรมทางการตลาดให้ประสบความสำเร็จได้ 

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการข้อมูล

ทุก ๆ วันเราจะต้องเจอกับข้อมูล หรือ Big Data จำนวนมหาศาล หากเรานำมาความคิดสร้างสรรค์มาปรับใช้ เช่นการทำ Data Visualization หรือการตกแต่งข้อมูลออกมาในรูปแบบที่สวยงาม ก็จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังนำมาความคิดสร้างสรรค์มาจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ และถูกเรียกใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่สดใหม่อยู่เสมอ 

ในอนาคตการทำ Digital Marketing อาจจะเป็นการทำงานโดยระบบอัตโนมัติ หรือ Automation ก็เป็นได้ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ที่นักการตลาดออนไลน์จำเป็นต้องมีมากที่สุด คือการมีความคิดมีไอเดียที่สดใหม่อยู่เสมอ โดยการจะมีแบบนี้ได้ ตัวเราเองต้องไม่ยึดติดกับอะไรเดิม ๆ และเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเรียนรู้ตลอดเวลานั่นเอง 

ความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ จริง ๆ แล้วล้วนจำเป็นสำหรับคนทำงานสาย Digital Marketing กันทั้งสิ้น ซึ่งหากได้รับการพัฒนาที่ถูกที่ถูกทาง จะช่วยเสริมความสามารถให้กับเราได้อย่างมากมาย เพราะความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวข้างต้นนี้ จะช่วยทำให้เราทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีเทคโนโลยีตัวไหนมาทำหน้าที่แทนเราได้เลย