ทุกวันนี้เวลาไปที่ไหนก็จะได้ยินแต่เรื่องของ AI ที่จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์อย่างเรา ซึ่งหลายคนที่ไม่อยากถูก AI แย่งงาน ก็หันไปเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองสามารถทำงานในยุค AI ครองโลกได้ ทักษะเหล่านั้นเรียกว่า “ทักษะแห่งอนาคต” สำหรับคนที่ทำงานสาย Digital Marketing ทักษะแห่งอนาคตที่เราไม่ควรมองข้ามเลยก็คือ ทักษะการวิเคราะห์ Big Data นั่นเอง โดยทักษะนี้จะจำเป็นต่อคนทำงานสายนี้อย่างไรบ้าง และช่วยต่อยอดการทำงานในอนาคตได้อย่างไร 

นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหา Insight ของลูกค้า 

ทักษะการวิเคราะห์ Big Data ในขั้นแรกสุดที่คนทำการตลาดออนไลน์จะต้องทำได้ คือการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหา Insight ของลูกค้านั่นเอง ซึ่ง Insight หรือข้อมูลเชิงลึกบางอย่างลูกค้าไม่ได้มาบอกเราด้วยตนเอง แต่เราต้องสามารถวิเคราะห์และมองออกว่านี้คือ Insight ลูกค้า เพื่อที่เราจะได้แก้ไขปัญหา หรือนำมาสร้างแคมเปญการตลาดต่อไป 

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแคมเปญการตลาดให้ดีขึ้น 

การทำแคมเปญการตลาดออนไลน์ในยุคนี้ ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะทำเสร็จแล้วและปล่อยปละละเลยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ไป เราควรนำข้อมูลที่ได้จากการทำแคมเปญออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อมาวิเคราะห์ว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วเวิร์ค หรือสิ่งไหนที่ทำแล้วไม่เวิร์ค ซึ่งต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าที่เวิร์คหรือไม่เวิร์คเป็นเพราะอะไร เราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และนำไปปรับปรุงให้แคมเปญในอนาคตของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลให้มีประโยชน์มากขึ้น 

การจะนำ Big Data มาวิเคราะห์เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดเพียงอย่างเดียว ก็ยังคงเป็นทักษะที่ผิวเผินไป หากคุณเดินมาสายวิเคราะห์ Data แล้ว ควรที่จะพัฒนาข้อมูลต่าง ๆ ให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตคุณอาจทำงานเป็น Data Analytic หรือเป็น Data Scientist ที่ช่วยพัฒนาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

กลายเป็นนักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Engineer) 

ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก เพื่อให้ AI ที่เราพัฒนาทำงานได้อย่างชาญฉลาด ซึ่งหากใครที่มีประสบการทำงานในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมาบ้างแล้ว ก็อาจมาทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการพัฒนา AI ได้เช่นกัน ไหน ๆ ก็กลัว AI แย่งงานแล้ว เรากลายมาเป็นผู้พัฒนามันเองเลยละกัน 

อย่างไรก็ตาม ในการทำงานด้าน Digital Marketing หลายคนคงหนีไม่พ้นเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลกันอยู่แล้ว ทักษะการวิเคราะห์ Big Data จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนทำงานในสายนี้ หรือหากใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ข้อมูลก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพอื่น ๆ ที่ตลาดแรงงานในอนาคตมีความต้องการสูงมากได้นั่นเอง