การทำธุรกิจในยุคนี้จะให้ทำในรูปแบบเดิม ๆ ที่เคยทำมาในอดีตก็คงจะเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะธุรกิจ SME ที่เพิ่งเปิดกิจการ หรือธุรกิจที่รับช่วงต่อมาจากครอบครัวมายังรุ่นของเรา เพราะการแข่งขันที่มีมากขึ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้หลาย ๆ องค์กรที่ไม่อยากโดน Disrupt หรือถูกเทคโนโลยีมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องหันมา Transformation องค์กรของตัวเองให้กลายเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างทุกภาคส่วน ซึ่งการจะ Transform ได้อย่างสมบูรณ์แบบ Big Data ขององค์กรหรือบริษัท จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้ธุรกิจของเราอยู่รอดได้ 

ทำความรู้จัก “Big Data” คืออะไร 

Big Data คือ ข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาล หรือข้อมูลทุกชนิด ข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในองค์กรของเรา ตั้งแต่รายชื่อพนักงาน ยอดขาย ฐานข้อมูลลูกค้า Supplier และไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น ไม่ว่าจะมีการเก็บบันทึกจากภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้ โดยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งไหนคือ Big Data จะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

  1. มีปริมาณมาก (Volume)
  2. สามารถเข้าถึงและจัดการได้อย่างรวดเร็ว (Velocity) 
  3. มีความหลากหลาย (Variety) 
  4. มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลได้ (Variability) 
  5. มีคุณค่า (Value) 

(The 5 V’s of  Big Data: https://www.ibm.com/blogs/watson-health/the-5-vs-of-big-data/)

โดยทุก ๆ องค์กร ทุก ๆ ธุรกิจล้วนมี Big Data เป็นของตัวเอง ขึ้นอยู่กับว่าเป็น ข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) หรือเป็น ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน (Unstructured Data) ทั้งนี้การเลือกนำมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรก็ต้องมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องออกมาให้เห็น ปัญหาและโอกาส ให้ได้ 

Big Data มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร 

หากธุรกิจของคุณมีการนำ Big Data มาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง จะมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ ดังนี้ 

1. เข้าใจสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสภายในองค์กร

ที่ผ่านมาเราอาจจะทำธุรกิจโดยสนใจแค่เพียงตัวเลขยอดขาย กำลังการผลิตที่ผลิตเพื่อส่งมอบทัน ไปจนถึงการให้บริการหลังการขาย ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คุณควรใส่ใจ แต่หากมีการนำ Big Data มาวิเคราะห์แล้ว คุณอาจจะมองเห็นปัญหาบางอย่างที่เสมือนภูเขาบังเส้นผม รู้จุดแข็ง จุดอ่อน ไปจนถึงโอกาสที่อาจซ่อนอยู่ใน Big Data ก็เป็นได้ 

2. เข้าใจสภาพของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 

จาก Big Data ที่เรามีสามารถคาดการณ์และวิเคราะห์ จะทำให้เราทราบความต้องการของลูกค้าและยังทราบว่าสินค้าตัวไหนขายได้ดีที่สุด เพื่อนำกลับมาปรับกลยุทธ์การตลาด และนำเสนอโปรโมชั่นและปรับปรุงบริการให้โดนใจและตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง  

3. ช่วยประหยัดงบประมาณ 

แน่นอนว่าเราจะต้องลงทุนเรื่อง Big Data อยู่แล้ว แต่ในระยะยาวการนำ Big Data และเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยให้ธุรกิจของเราประหยัดงบประมาณไปได้จำนวนมาก อาทิ งบประมาณในการทำการตลาดเพราะเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง และช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการต่าง ๆ เป็นต้น 

แน่นอนว่า Big Data มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการอยู่รอดในอนาคตของธุรกิจเรา แต่การจะนำ Big Data มาใช้ องค์กรของคุณจะต้องมีความพร้อมทั้งทรัพยากรและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ จึงไม่แปลกใจที่หลาย ๆ องค์กรต่างเฟ้นหาคนทำงานด้านนี้อย่างจริงจัง