หลายคนที่กำลังเริ่มต้นลงโฆษณากับ Facebook หรือทำ Facebook Ads อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงว่าการทำโฆษณา Facebook อย่างไรถึงจะมีประสิทธิภาพ หลายคนลง Facebook Ads หมดเงินไปอย่างมากมายแต่ก็ไม่ได้ผลลัพธ์และยอดขายกับมาเลยก็มี ซึ่งต้องบอกว่าการทำโฆษณา Facebook ไม่ใช่การบูสท์โพสต์ (Boost Post) อย่างเดียวเท่านั้น คุณต้องตั้งค่ากำหนดวัตถุประสงค์ของ Facebook Ads ให้ดีด้วยว่า คุณอยากได้ผลลัพธ์การลงโฆษณาให้ออกมาเป็นแบบไหน

Facebook มีวัตถุประสงค์ของการโฆษณา (Ads Objective) ให้เราได้เลือกอย่างหลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ การสร้างการรับรู้ หรือ Awareness การสร้างการพิจารณา หรือ Consideration และการสร้างการกระทำบางอย่าง หรือ Conversion โดยทั้ง 3 กลุ่มก็จะมีวัตถุประสงค์ให้เลือกอย่างชัดเจนว่าเราต้องการหรืออยากได้ผลลัพธ์การลง โฆษณา Facebook แบบไหน 

ก่อนที่เราจะกำหนดวัตถุประสงค์ของ Facebook ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมาทำความเข้าใจในแต่ละ Ads Objective กันเลย 

วัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์: Awareness

 • Brand Awareness เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์แบบกว้าง ๆ 
 • Reach เพื่อให้โฆษณาของเราการเข้าถึงของผู้คนจำนวนมากบน Facebook

 วัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างการพิจารณา: Consideration 

 • Traffic เพื่อสร้างยอดคนเข้าสู่เว็บไซต์ 
 • Engagement เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม โดยการ Like (Reaction), Share และ Comment 
 • App installs เพื่อสร้างยอดการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพลิเคชั่น 
 • Video Views เพื่อสร้างยอดผู้ชมวิดีโอ 
 • Lead Generation เพื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้า (ชื่อ เบอร์โทร อีเมล) 
 • Messages เพื่อกระตุ้นให้ส่งข้อความมายังเพจ 

วัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างการกระทำบางอย่าง: Conversion 

 • Conversions เพื่อสร้างการกระทำบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา (สมัครสมาชิก สั่งซื้อสินค้า) 
 • Catalog sales เพื่อเข้าถึงหน้าแคตาล็อกที่เราสร้างไว้บน Facebook
 • Store Traffic เพื่อเข้าถึงร้านค้าของเราที่สร้างไว้บน Facebook 

แล้วโฆษณาของเราควรกำหนดวัตถุประสงค์ Facebook Ads อย่างไรดี? 

เมื่อเราทราบและทำความเข้าใจว่าการกำหนดวัตถุประสงค์การลง โฆษณา Facebook มีอะไรบ้าง ในการกำหนด Ads Objective ที่เหมาะสม คุณจะต้องมีเป้าหมายที่อยากจะได้รับและระบุชัดเจนไว้ในแผนของคุณเสียก่อน ซึ่งผลลัพธ์ที่คุณคาดว่าจะได้ จะต้องนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ และมีประโยชน์ต่อ Facebook Page ธุรกิจของคุณด้วย 

ยกตัวอย่างเช่น คุณลงโฆษณา Facebook Ads โดยกำหนดวัตถุประสงค์ Reach สร้างจำนวนการเข้าถึง เพื่อจะได้เพิ่มฐานแฟนในกับเพจ และนำไปใช้ขยายฐานแฟนเพจโดยการทำ Look alike ในการโฆษณาครั้งต่อไป หรือคุณลงโฆษณา Facebook โดยกำหนดวัตถุประสงค์ Conversions เพื่อสร้างยอดการสั่งซื้อในเว็บไซต์ของคุณ เป็นต้น 

การที่คุณลงโฆษณา Facebook และกำหนดวัตถุประสงค์ Facebook Ads ได้อย่างถูกต้อง คอนเทนต์หรือชิ้นงานโฆษณาก็มีส่วนสำคัญเหมือนกัน บางครั้งคุณต้องมีการลงโฆษณาด้วยชิ้นงานที่หลากหลายหรือทำ A/B Test บ้าง เพื่อหาโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลตอบรับที่ดีให้กับธุรกิจของคุณ