เมื่อเราเริ่มต้นสร้างโฆษณาออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามในทุกวันนี้ หลายคนมักจะเคยได้ยินคำว่า Data-Driven Marketing กันมาบ้าง ซึ่งบางคนก็อาจจะเข้าใจว่า การทำการตลาดออนไลน์หรือ Digital Marketing จะต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากมาช่วยในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์โฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลอย่างทันสมัยและเสียค่าบริการจำนวนมากเป็นแน่ แต่บางคนที่เคยรู้จักหรือเคยได้ยิน Facebook Pixel มาบ้างจะไม่คิดเช่นนั้นเลย เพราะพวกเขารู้ดีว่า เครื่องมือฟรีจาก Facebook นี้จะสามารถช่วยพวกเขาได้อย่างไร 

Facebook Pixel เครื่องมือฟรีจาก Facebook 

Facebook Pixel เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม (Tracking) ของ Facebook ที่ติดตั้งบนเว็บไซต์ของคุณ โดยสามารถติดตามและบันทึกพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในการดำเนินการต่าง ๆ (Event) สามารถวัดจำนวนผู้เยี่ยมชม และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี โดยขั้นตอนในการติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยาก เพียงแค่นำโค้ดที่ได้มาแล้วนำไปติดตั้งในเว็บไซต์ของคุณ ก็สามารถใช้งานได้เลย 

อย่างไรก็ตาม ความพิเศษของ Facebook Pixel ไม่ใช่แค่การเป็นระบบ Tracking เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลงโฆษณา Facebook ได้อีกด้วย 

Facebook Pixel ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา Facebook ได้อย่างไร 

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ Facebook Pixel ได้เก็บรวบรวมมาจากเว็บไซต์ของคุณ จะสามารถนำมาใช้กำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือ Custom Audience ได้นั่นเอง โดยที่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะยิงโฆษณา Facebook ไปหาคนที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือเลือกเฉพาะคนที่เคยมีพฤติกรรมหนึ่ง ๆ บนเว็บไซต์ของคุณก็ได้ (Event) 

ยกตัวอย่างเช่น คุณเห็นว่า Pixel แสดงข้อมูลของคนที่มีพฤติกรรม Add to cart หรือหยิบสินค้าใส่ตะกร้า ซึ่งมีจำนวนมากกว่าคนที่มีพฤติกรรมสั่งซื้อสินค้า (Purchase) หลายเท่า คุณจึงทำการ Custom Audience โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเองเป็นคนที่มีพฤติกรรม Add to cart ทั้งหมด และทำกำหนดวัตถุประสงค์ของการโฆษณาในครั้งนี้เป็น Conversion ซึ่งในที่นี้ก็คือการกดสั่งซื้อสินค้านั่นเอง 

จากตัวอย่างดังกล่าว พอจะเห็นได้ว่ามีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ใน Facebook Pixel ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ เรียกว่า Warm Audience หมายถึง ลูกค้าที่อาจรู้จัก สนใจ หรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณมาบ้างแล้ว หากเรายิงโฆษณากลับไปหาคนกลุ่มนี้อีกครั้ง หรือทำ Re-Targeting ย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ซึ่งจากตัวอย่างมีการกำหนดวัตถุประสงค์ Conversion เพื่อต้องการกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้สั่งซื้อสินค้า 

ถึงแม้ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจเล็ก ๆ ก็ตาม หากคุณได้เรียนรู้และศึกษาการใช้งาน Facebook Pixel อย่างจริงจัง คุณสามารถนำเครื่องมือฟรีตัวนี้ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการลงโฆษณา Facebook ของคุณให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด และได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน